❘ CONTACT


Deutschland

Scala Design

Technical product development GmbH

Wolf-Hirth-Straße 23

D-71034 Boeblingen

Fon: +49 (0)7031 46909-30

Fax: +49 (0)7031 227809

E-Mail: scala@scala-design.de


Japan

Scala Design of Japan

Satoyamasekkeisha.Ltd

He 116, Yunoya-machi 

Nomi-shi, Ishikawa

923-1221 Japan

Fon: +81 761 517033

Fax: +81 761 517045

E-Mail: japan@scala-design.comGermany


Scala Design

Technische Produktentwicklung GmbH

Wolf-Hirth-Straße 23

D-71034 Böblingen

Baden-Württemberg

 

Fon: +49 (0)7031 46909-30

Fax: +49 (0)7031 227809

 

E-Mail: scala@scala-design.de


Scaladesignware  | Sozial Network


Japan


Scala Design of Japan

Satoyamasekkeisha.Ltd

He 116, Yunoya-machi 

Nomi-shi, Ishikawa

923-1221 Japan

 

Fon: +81 761 517033 

Fax: +81 761 517045

 

E-Mail: japan@scala-design.com 


Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015